Jiddr är stolt vinnare av Stockholms stads innovationsstipendium 2013 med motivering:

“Genom nytänkande vad gäller både teknik och metod har årets stipendiat utvecklat en tjänst som erbjuder målgruppen ett unikt stöd. Stipendiaten har utifrån egna erfarenheter med empati och entreprenöriell drivkraft visat hur innovation och samhällsutveckling hör ihop. Innovationen adresserar ett stort och växande problem med psykisk ohälsa hos ungdomar, där ungdomsarbetslösheten ökar och många unga saknar framtidstro.”

 

unnamed

Läs mer om Svts rapportering om priset här!