Vi hittade en jättebra lista på www.psynk.se som sammanfattar några av de viktigaste områdena för att främja psykisk hälsa bland unga. Här är några:

Alla barn ska:

4. känna sig välkomna och trygga

– alla former av kränkande behandling ska motverkas intensivt och effektivt i skolan, på fritiden, på nätet och i hemmet

– alla barn ska veta vart de kan vända sig om de känner sig utsatta eller blir illa

behandlade och ha tillgång till ansvariga vuxna som verkligen agerar i skola och förskola, på ungdomsmottagningar, socialtjänst och hälso- och sjukvård

– extra och lättillgängligt stöd ska finnas för alla barn som har föräldrar i någon form av kris

5. veta sina rättigheter

– det ska finnas lättillgänglig information på nätet om allt som barn behöver veta. Den

ska vara översatt på olika språk och tillgänglig för den som inte kan läsa eller har en

funktionsnedsättning

– förskola, skola och barn- och ungdomsprogram på TV ska visa barnen var informationen finns

 

6. få hjälp att ta hand om sin kropp och hjärna

– föräldrar, barn- och ungdomshälsovård, elevhälsa och tandvård ska lära ut hur barn ska

äta, sova, motionera och ordna sin vardag för att främja hälsa

– särskilt mycket kunskap och stöd ska förmedlas kring hur vi skyddar hjärnan för

överbelastning och stress

7. ha möjlighet att komma ut i arbetslivet

– alla ungdomar ska få en kompetent studie- och yrkesvägledning

– alla ska få pröva arbetslivet genom bra prao, sommarjobb och extra

introduktionsprogram för ungdomar med särskilda behov

 

8. känna hopp inför framtiden

– alla barn ska kunna lita på att svenska välfärdssystemet fungerar väl; att det finns bra

skola, trygg socialtjänst, lättillgänglig, god och säker hälso- och sjukvård

– ungdomar ska garanteras arbete

 

9. ha tillgång till råd, stöd och behandling när de mår dåligt

– en barn- och ungdomshälsa för alla åldrar som snabbt kan bedömma, utreda och

behandla lindrigare tillstånd och identifiera och slussa vidare när specialistvård behövs

– telefonrådgivning och chatt på nätet

– egenvård på nätet

 

Vi hoppas självklart att Jiddr ska vara med och bidra till att främja dessa punkter!

Läs hela listan här.