P4 Göteborg, P4 Malmöhus, P4 Stockholm och Ekot granskar i en särskild satsning unga vuxnas levnadsvillkor i de tre storstäderna, ni kan följa granskningen under #unggranskning. Ett av inslagen var “Unga tycker det hjälper att prata” där just unga berättade varför de tror att allt fler mår sämre och hur man kan lösa det. Några av de saker som föreslogs var bl.a. att:

  1. Införa “livskunskap” i skolan där man får lära sig att hantera olika situationer i vardagen, tex. hur man gör när man bråkar med sin partner men framförallt hur man skulle kunna förhindra såna situationer.
  2. Att man ska prata med en psykolog kring saker man mår riktigt dåligt över eftersom de kan ge en mer professionell perspektiv på de problem man har.
  3. Att prata ut så att ens omgivning blir medveten om ens situation. Många beter sig illa för att de inte har någon att prata med, då blir det missförstånd.

 

Riktigt bra tips tycker vi- mer jidder i vardagen! Lyssna på hela inslaget här.