I veckan hälsade vi på Sveriges Riksdag för att delta i en väldigt intressant seminarie över “hur vi rustar våra unga för den digitala verkligheten”. Deltagarna och de som höll i presentationer var en riktig salig blandning av bl.a. representanter från olika skolor, Sveriges Elevkår, Skolverket, Fryshuset och Facebook.

 

En av presentationerna handlade om spel och visade en bild om vad spel egentligen handlar om, bla att spel:

 

  • är lek och kultur
  • Inte passiv
  • inte film eller tv
  • det är som en interaktiv teater eller böcker
  • som en teaterpjäs på nätet
  • spel kräver uppmärksamhet

 

Det är nämligen i spel som många barn och unga bygger och skapar sin personlighet och identitet, därför bör vuxenvärlden ha en större förståelse över den positiva påverkan som spel har hos barn snarare än att fokusera på de negativa.

 

Sveriges studentråd var med för att representera barn och ungas röster, något som annars tyvärr lyser med sin frånvaro i såna här sammanhang. Olivia Gyllenhammar, representant för unga i högstadiet gav grymma och konkreta förslag på hur nätrespekt kan gynnas i skolan, bl.a. att näthat ska vara en del i de nationella proven. Det uppmärksammades även att man måste släppa in i unga i processen med digitalisering och att skolor ska exempelvis ha en dag då elever lär vuxna om digitalisering.

 

Man pratade också om den digitala klyftan som finns mellan skolor och andra delar av samhället där skolan har halkat efter i den digitala utvecklingen. För att den viktigaste delen av samhället inte ska fortsätta att hamna efter så gavs det ett flertal förslag på hur detta kunde åtgärdas, bl.a. att ha fortbildningsinsatser för föräldrar som är rädda för nätet och inte minst att våga se elever som experter.

Det sas en del andra saker också, men det här var några av de viktigaste punkerna som är värt att nämna iaf. Även om Sverige ligger efter i digitalisering av skolan så kändes det som att man har enats om att man behöver göra saker ganska annorlunda än man har gjort senaste tiden och vi såg att eventet var en stor ögonöppnare för flera personer från olika viktiga myndigheter som bestämmer över skolan i Sverige. Kommer bli spännande att se förändringarna efter det här!