Mellan den 20-21 februari kommer vi att befinna oss i Örebro för att hålla i en workshop för ett tiotal ungdomar inför vårt samarbete med föreningen Familjehemsmöten. Vi kommer under en heldag att lära deltagarna om bl.a.samtalsteknik, bemötande och moderering. Syftet med vårt samarbete är att ungdomar från FHM ska leda och moderera samtal på Jiddr kring olika ämnen som de tycker är roliga och viktiga och som man borde prata om- vi är superpeppade :D- woohoo!

 

Familjehemsmöten

 

 

 

Familjehemsmöten (FHM) ger barn i familjehemsboende ökad tillgång till sociala mötesplatser för att umgås och skapa starka vänskapsband till varandra. Detta ger barnen ökade förutsättningar för att lyckas bygga upp sitt självförtroende och sin självkänsla och att minska känslan av ensamhet. Genom erfarenhetsutbyte och samverkan med ungdomar och socialförvaltningen sprider FHM nya bra lösningar och säkrar tillväxten av fler goda familjehem med kunskap och verktyg för att varje enskild individ som placeras ska lyckas!

Läs mer om Familjehemsmöten här!