Varje år kommer det en massa massa rapporter om olika utsatta situationer som unga i Sverige befinner sig i. Under förra året har vi haft turen att få delta på några seminarier i samband med olika rapporter som gavs ut- här är några som vi tycker är riktigt bra:

 

– Unga in är ett projekt i samarbete med olika myndigheter, bl.a. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Skolverket, som syftar till att få unga som varken arbetar eller studerar till mer specifika ämnen som coaching och vägledning för unga i arbetsmarknadsprojekt. Man insåg då att just bemötandet var centralt i mötet mellan unga och myndigheter. Rapporten  vill bidra till ökad förståelse för bemötandets betydelse i mötet med unga. Frågor som vad ett bra bemötande är och hur ett arbetsmarknadsprojekt arbetar med sitt bemötande av unga besvaras i den.

http://www.temaunga.se/sites/default/files/Motmigrapport.pdf

 

– Handbokens syfte är att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling av en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv för barn och unga i Sverige. Ambitionen har varit att samla viktig kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe.

http://www.mucf.se/publikationer/inget-att-vanta-pa

 

– Rapporten tar upp juridiken kring näthat, det vill säga om hot, trakasserier och kränkningar på internet, vilka regler om ansvar som gäller för vad vi säger och skriver i sociala medier eller i andra internetsammanhang.

http://www.mucf.se/publikationer/hat-pa-natet

Trevlig läsning!