Jiddr

Mellan den 20-21 februari kommer vi att befinna oss i Örebro för att hålla i en workshop för ett tiotal ungdomar inför vårt samarbete med föreningen Familjehemsmöten. Vi kommer under en heldag att lära deltagarna om bl.a.samtalsteknik, bemötande och moderering. Syftet...

Unga tycker det hjälper att prata

P4 Göteborg, P4 Malmöhus, P4 Stockholm och Ekot granskar i en särskild satsning unga vuxnas levnadsvillkor i de tre storstäderna, ni kan följa granskningen under #unggranskning. Ett av inslagen var “Unga tycker det hjälper att prata” där just unga berättade varför de...