Finansiering

 

Jiddr är en ideell förening med säte i Tyresö. De vuxna som kommer och pratar hos oss gör det ideellt eller som en del av sitt arbete. För våra användare är detta viktigt då de vill känna att de pratar med vuxna som bryr sig och inte bara finns där för att de får betalt. Men självklart behöver vi finansiering – speciellt till utvecklingen av tekniken som kostar en hel del.

Detta skulle vi inte klara av utan all stöd vi får- stort tack till alla er!

 

Stipendier

Partners som har stöttat oss med olika tjänster