Statistik

Hälften av alla ungdomar upplever att de inte har någon vuxen att prata med. Var fjärde tonåring lever med psykisk ohälsa. Var femte barn lever i en familj med missbruk. Men vad är det då som gör att så många mår dåligt?

Ungdomsbarometern gjorde 2013 en undersökning på uppdrag av Skandia och så här svarade de unga om vad som stressade dem:

Kortfakta

  • Dubbelt så många killar säljer sig online som tjejer, ersättning är inte alltid pengar utan kan vara alkohol, laddning av mobilen eller tak över huvudet

Länkar till rapporter

Här följer några länkar till rapporter om ungas situation

Stockholms Stadsmission – Var fjärde tonåring mår psykiskt dåligt

Barnombudsmannen – Bryt tystnaden

MUCF – Hälsa och utsatthet 2013

MUCF – Ung idag 2013

MUCF – Utbildning och lärande 2013

MUCF – Arbete och försörjning 2013

BRIS – Rapport 2013

Regeringens propostion – Med fokus på unga, en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande