Som volontär får du

 

 • Ta del av en stark gemenskap i ett härligt team och därmed göra en viktig insats för Sveriges ungdomar.
 • En lämplig introduktion till uppdraget. Beroende på typen av uppdrag erbjuder Jiddr utbildning, kurser och föreläsningar på plats eller online.
 • En kontakt- och stödperson samt teknisk support.
 • Ersättning för i förväg godkända uttag.

Förväntningar på våra volontärer

På Jiddr kan man vara volontär oavsett var i landet man bor eller befinner sig. För att Jiddr ska vara en community där vi alla trivs och har roligt har vi följande förväntningar på dig som är volontär:

 • Att du följer våra värdegrunder och regler.
 • Att du är medlem.
 • Att du har ett genuint engagemang för unga.
 • Att du är ansvarsfull, tålmodig, håller tider och har bra teamkänsla.
 • Att du kontaktar din kontaktperson om det uppstår oklarheter.

Volontärpolicy

 

Rekrytering

Vi kontaktar alla volontärer som anmäler sig för ett uppdrag. Beroende på uppdraget kan man komma att få lämna referenser eller bli intervjuad för uppdraget. Vi skriver en överenskommelse med alla volontärer utifrån en fastställd mall och beroende på uppdraget.

Introduktion och utbildning

Alla volontärer på Jiddr får en introduktion till föreningen, uppdraget och vad som förväntas av volontärsrollen. Beroende på typ av volontär (t ex moderator eller ambassadör) så får man även utbildning för att kunna genomföra sitt uppdrag.

Introduktionen ska alltid innehålla följande:

 • Information om uppdraget (vad, var, när och hur)
 • Information om vilka resurser som behövs för uppdraget (t ex dator, arbetsplats m.m.)
 • Information om Jiddr’s verksamhet, rutiner, policys och säkerhetsfrågor

Handledning, stöd och utvärdering

Volontärsamordnaren på Jiddr ansvarar för samordning och löpande stöd och är även volontärens kontaktperson. Volontären har rätt till löpande utvärdering, enskilt eller i grupp beroende på typ av uppdrag. Våra volontärer får stöd i sin utveckling genom utvecklingssamtal med volontärsamordnaren- detta är något som volontären och volontärsamordnaren kommer överens om. För att visa vår uppskattning till våra fantastiska volontärer erbjuder vi nätverksträffar IRL eller online, att följa med oss på events och sist men inte minst ett coolt Jiddr-diplom!

Problemlösning

Om volontären inte uppfyller sina uppgifter enligt volontäröverenskommelsen kan volontären avsättas från sitt uppdrag. I sådant fall kommer volontären att kontaktas i god tid och erbjudas samtal kring det som skett. Med samma villkor har volontären också rätt att säga upp sig från sitt uppdrag.

Utgiftsersättning

Volontären ska inte behöva ha egna utgifter för att kunna genomföra sitt volontäruppdrag.

I förhand överenskomna utgifter ersätts mot kvitto, t.ex. kostnader för buss/T-bana och mat.

Tystnadslöfte

Beroende på uppdraget som volontären tar på sig så får man skriva under ett tystnadslöfte. Detta är något volontären och volontärsamordnaren kommer överens om.